29.11.2023 | Online: Zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego planowania działań rozwojowych w organizacji i budowania środowiska organizacji uczącej. Warsztatowe przepracowanie zasad i sposobów tworzenia projektów szkoleniowych zgodnych z celami i potrzebami organizacji i pracowników, tak aby firma inwestując czas i pieniądze w działania rozwojowe, uzyskała „wartość dodaną”.

Po szkoleniu Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • w zakresie badania potrzeb szkoleniowych (metody i środki)
 • przygotowywania koncepcji szkoleń, metodyki szkoleń (m. in. pod kątem efektywności procesu dydaktycznego),
 • dostosowania metod, form i środków do realizacji określonych celów,
 • tworzenia kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych,
 • tworzenia kwestionariusza do wywiadu indywidualnego i grupowego,
 • dokonywania wyboru i zastosowania mierników i narzędzi pomiaru efektywności szkoleń,
 • zdefiniowania i przeanalizowania ewaluacji szkoleń.

UCZESTNICY:

Menedżerowie i specjaliści działów HR, działy rozwojowe i działy szkoleń, osoby które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane z wyborem formy realizacji projektów rozwojowych lub szkoleniowych. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy szkoleniowo-doradcze i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

Program:

Moduł I – Analiza potrzeb szkoleniowych. Jak zarządzać szkoleniami.

 • Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
 • Rola, cele i rodzaje projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Model uczenia się ludzi dorosłych.
 • Skuteczność cyklu Kolba czyli znaczenie praktyki w nauczaniu.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych – źródła i kryteria potrzeb dokształcania pracowników
 • Cele edukacyjne, a końcowe efekty po szkoleniach
 • Przygotowanie arkuszy analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Metody badania potrzeb szkoleniowych

Moduł II – Zarządzanie szkoleniami. Planowanie kalendarza szkoleń.

 • Elementy planu szkoleń.
 • Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
 • Matryca szkoleń stanowiskowych.
 • Powiązanie hierarchii stanowisk – schemat standardów kwalifikacyjnych.
 • Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe i awansowe powiązane z systemami szkoleniowymi oraz czasem potrzebnym na przygotowanie pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
 • Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
 • Kategorie projektów szkoleniowych
 • Formułowanie celu działań rozwojowych na podstawie modelu SEB,
 • Motywacja do rozwoju a sposób formułowania celu,
 • Rodzaje działań rozwojowych i jak je wybierać:
 • Szkolenia wewnętrzne a zewnętrzne,
 • Szkolenia na stanowisku a szkolenia poza stanowiskiem pracy,
 • Zasady i „dobre praktyki” tworzenia procesu rozwojowego w organizacji,

Moduł III Realizacja projektów rozwojowych:

 • konsolidowanie procesów zarządzania rozwojem w organizacji,
 • delegowanie zadań i odpowiedzialności w zarządzaniu szkoleniami w organizacji,
 • budżetowanie projektów rozwojowych,
 • nadzorowanie przebiegu szkolenia,
 • raport po szkoleniu co powinien zawierać i jak z niego korzystać,
 • wsparcie procesu transferu wiedzy wewnątrz organizacji.

Moduł IV: Ocena i ewaluacja szkoleń – analiza rentowności i efektywności szkoleń w perspektywie celów biznesowych organizacji:

 • perspektywa czasowa w ocenie projektów rozwojowych,
 • model Kirkpatrick’a a model Phillipsa,
 • wskaźniki efektywności szkoleń i działań rozwojowych m.in. ROI i BCR,
 • projektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń,
 • ewaluacja celu działań rozwojowych na podstawie modelu SEB,
 • korzyści ewaluacji dla organizacji,
 • problemy związane z ewaluacją i metody radzenia sobie z nimi.
 • Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
 • Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
 • Efekty kształcenia a strategie oceny.
 • Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
 • Projektowanie oceny, wyznaczenie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
 • Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego

Moduł V Procedury szkoleniowe w praktyce:

 • strategia personalna a polityka szkoleniowa,
 • procedura budżetowania szkoleń,
 • procedura tworzenia wewnątrz organizacyjnych zespołów trenerskich,
 • karta rozwoju,
 • dokumenty wspierające od zarządu organizacji,
 • procedowanie wdrożenia zarządzania rozwojem organizacji.

Moduł VI -Zarządzanie szkoleniami w organizacji. Realizacja szkoleń

 • Moduły szkoleniowe i pakiety edukacyjne.
 • Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod.
 • Znajomość rynku szkoleń.
 • Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
 • Wybór usługodawcy.
 • Logistyka przygotowania szkoleni
 • Monitorowanie i ocena szkoleń.
 • Działania poszkoleniowe- wzmocnienie efektów szkolenia – zajęcia follow -up, reminder session.

METODOLOGIA

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

 • warsztat grupowy
 • prezentacja multimedialna
 • dyskusje grupowe
 • ćwiczenia, testy

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań.

Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

INWESTYCJA:

Szkolenie ONLINE 990 zł netto / os + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • karty pracy,
 • skrypt poszkoleniowy / e- book,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ankietowe badanie potrzeb uczestnika
 • obiad oraz przerwy kawowe*

*dotyczy szkolenia stacjonarnego

Kim jesteśmy?

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.


Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

Gwarancje SOLBERG:

 • gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
 • gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
 • gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

Rezerwacja miejsc: TUTAJ