Fundacja Łódzka Akademia Kobiecości

Celem Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia kobiet, a także ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku dojrzałym. Organizujemy konferencje, seminaria, webinaria, szkolenia, projekty rozwojowe, spotkania integrujące, realizujemy projekty społeczne oraz inicjatywy o charakterze charytatywnym.

Zakres działań Fundacji dotyczy następujących aspektów:

a) aktywizacji kobiet ich rodzin poprzez rozwój ich pasji, talentów i zainteresowań;

b) wyrównywania szans w przestrzeni społeczno-publicznej;

c) budowania sieci społecznych i wzmacniania kapitału społecznego;

d) kształtowania postaw przedsiębiorczych kobiet oraz ich rodzin;

e) wspierania inicjatyw społecznych mających na celu poprawę jakości życia kobiet oraz ich rodzin;

f) inspirowania do działania w zakresie samorealizacji i rozwoju osobistego;

g) motywowania kobiet i ich rodzin do aktywności zawodowej, rozwojowej i edukacyjnej;

h) uświadamiania i edukacji kobiet i ich rodzin w zakresie ochrony życia i zdrowia;

i) uświadamiania kobiet i ich rodzin w zakresie bezpieczeństwa w życiu codziennym, w tym między innymi w zakresie bezpieczeństwa w Internecie;

j) działalności w zakresie integracji zawodowej, społecznej i kulturowej;

k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

m) działalności na rzecz dzieci i młodzieży;

n) działalności na rzecz różnych praw kobiet i mężczyzn;

o) działalności na rzecz kobiet z pochodzeniem migracyjnym i ich rodzin.

W ramach fundacji organizowane są cykliczne wydarzenia, w tym m.in. AKADEMIA KOBIET SPEŁNIONYCH, która została zainicjowana z myślą o kobietach spełnionych i poszukujących spełnienia.

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu poprawę jakości życia kobiet, inspirowanie do działania w zakresie samorealizacji i rozwoju osobistego, motywacja, a także zapewnienie wsparcia oraz dostarczanie różnorodnej wiedzy, narzędzi i rozwiązań na wysokim poziomie. Udział w Akademii to także okazja do poszerzenia sieci społecznych, nawiązania wartościowych znajomości, przestrzeń do dzielenia się swoimi pomysłami, inspirowania siebie nawzajem, możliwość wzmacniania swojego potencjału.

Warto dodać, że Fundacja Łódzka Akademia Kobiecości powstała z inicjatywy dr Moniki Mularskiej-Kucharek, socjolożki, ekspertki ds. rozwoju osobistego osób dojrzałych, trenerki biznesu, terapeutki, mentorki kobiet, właścicielki firmy szkoleniowej ART OF TRAINING, wykładowczyni akademickiej, członkini Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego, autorki książek z zakresu rozwoju osobistego, która w Fundacji pełni funkcję prezeski Zarządu.

Fot. Unsplash