Kobiety w polityce: Bridging Borders across the V4 Countries

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego z przyjemnością chce się podzielić efektami ostatniej sesji Women in European Policy: Bridging Borders across the V4 Countries, zorganizowanej przez AMO. Wydarzenie to odbyło się w dniach 20-22 marca w Pradze i odniosło ogromny sukces, gromadząc wnikliwe dyskusje i cenne spostrzeżenia na temat różnych aspektów roli kobiet w polityce i dyplomacji. Projekt rozpoczął się od warsztatów mających na celu wzmocnienie umiejętności i głosu kobiet w mediach. Ta interaktywna sesja, prowadzona przez Vandę Kofroňovą i Helenę Bartošovą, koncentrowała się na poprawie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych kobiet w mediach.

Ponadto, Fundacja miała zaszczyt gościć Pavlínę Žákovą, czeską wiceminister ds. europejskich, oraz Evę Húskovą, dyrektor Departamentu Komunikacji Spraw Europejskich. Ich wnikliwe dyskusje dostarczyły cennych spostrzeżeń na temat roli ministra ds. europejskich, wniosków z czeskiej prezydencji w Radzie UE oraz skutecznych strategii komunikowania na tematy europejskie. Następnie, Dana Kovaříková, dyrektor Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, podzieliła się swoją wizją przekształcania edukacji młodych czeskich dyplomatów i wspierania kobiet w dyplomacji. Ostatniego dnia Mira Woldberg, zastępca ambasadora w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Niemczech, podzieliła się inspirującymi spostrzeżeniami na temat feministycznej polityki zagranicznej Holandii i jej wpływu na wspieranie kobiet za granicą. Sesja zakończyła się pełną refleksji dyskusją podsumowującą doświadczenia i wnioski wyciągnięte z warsztatów. Uczestnicy zaangażowali się w owocne rozmowy na temat potencjalnej współpracy i możliwych do powielenia praktyk w krajach V4.

Kobiety w bezpieczeństwie: Bridging Borders across the V4 countries

W dniach 10-12 kwietnia w Warszawie odbyło się wydarzenie zatytułowane „Kobiety w bezpieczeństwie: Women in Security: Bridging Borders across the V4 countries”. Program obejmował dynamiczne dyskusje, wnikliwe spotkania i angażujące możliwości nawiązywania kontaktów, mające na celu zwiększenie roli kobiet w bezpieczeństwie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

10 kwietnia skupiono się na wdrażaniu Agendy na rzecz Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa w krajach V4. Prof. Aleksandra Gasztold i dr Kornela Oblińska poprowadziły prowokującą do myślenia dyskusję, zagłębiając się w strategię zwiększania udziału kobiet w inicjatywach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na podstawie Agendy Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo (UNSCR 1325).

Następnego dnia, podczas spotkania w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, uwaga przeniosła się na pojawiające się trendy w cyberbezpieczeństwie zorientowanym na człowieka. Prof. Gasztold, prof. Joanna Kołodziej, dr Agnieszka Wrońska i Zuzanna Polak rzuciły światło na skrzyżowanie technologii i bezpieczeństwa, podkreślając znaczenie inkluzywności i różnorodności w strategiach cyberobrony.

Kolejnym wydarzeniem była dyskusja na temat udziału kobiet w policji w misjach pokojowych w Komendzie Głównej Policji – Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji. Sesja ta podkreśliła nieoceniony wkład kobiet w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w skali globalnej.

Uczestniczki miały również okazję poznać bogatą historię i kulturę Warszawy podczas wycieczki z przewodnikiem, zanurzając się w tętniącej życiem atmosferze miasta.

Program zakończył się 12 kwietnia wizytą w Centrum Weteranów Misji Pokojowych oraz spotkaniem z Ireną Lichnerowicz-Augustyn, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Sesje te zapewniły cenny wgląd w doświadczenia kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa i dyplomacji, podkreślając ich kluczową rolę w kształtowaniu stosunków międzynarodowych i utrzymaniu pokoju.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Źródło informacji: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego