Szkolenie Otwarte dla asystentek i sekretarek – 11-12.05.2023 | Warszawa

Otwarte szkolenia dla asystentek, sekretarek i osób ubiegających się o tego typu posady mają na celu doskonalenie kluczowych na stanowisku sekretarskim kompetencji i umiejętności. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka” będziemy koncentrować się przede wszystkim na takich obszarach jak komunikacja, zarządzanie czasem i zadaniami oraz efektywność osobista. Szkolenia zmierzają również do tego, by przygotować Kursantów do reprezentowania organizacji na zewnątrz i właściwego komunikowania jej misji, wartości i celów. Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” pozwala ponadto Kursantom nabyć szereg wartościowych umiejętności, dzięki którym będą oni mogli lepiej radzić sobie ze stresem, presją czasu, niespodziewanymi i trudnymi sytuacjami, jakie zdarzają się w każdym biurze. Eksperci odpowiedzialni za program prezentowanego kursu zadbali również o to, by osoby zapisane na kurs dla asystentek i sekretarek miały okazję zdobywać umiejętności konieczne do sprawnej pracy w nowocześnie zorganizowanym biurze, którego funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu nowych narzędzi pracy biurowej oraz nowoczesnych technologii. Od biegłości w obsłudze dedykowanych biurom urządzeń, programów czy aplikacji zależy bowiem w dużym stopniu profesjonalizm asystentów i sekretarzy, ich skuteczność, niezawodność, zawodowa i osobista efektywność. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” z naszego najnowszego katalogu szkoleń nastawione jest na prezentowanie aktualnej wiedzy i kompleksowo przygotowuje do pracy we współczesnych realiach biznesowych oraz podejmowania wyzwań typowych dla nowocześnie zarządzanych organizacji. Prezentowane szkolenie dla asystentek/sekretarek to jednocześnie nastawiony na praktyczne kształcenie kurs. Efektywność osobista i zawodowa na stanowisku asystenckim wymaga praktycznego szkolenia i opanowania konkretnych zdolności, dlatego organizowany przez nas kurs nastawiony jest na trening poprzez działanie i doświadczanie. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka” będziemy rozwijać i doskonalić wiele przydatnych w pracy sekretarskiej umiejętności z takich dziedzin jak: organizacja spotkań, prowadzenie kalendarza szefa i kalendarza pracy własnej, zarządzanie biurem, czasem i zadaniami, techniki radzenia sobie ze stresem itp. Dzięki pełnej indywidualizacji programu szkolenia otwartego „Profesjonalna sekretarka/asystentka” nasz warsztat pozwala ponadto Kursantom trenować dokładnie te umiejętności, które są im danym momencie najbardziej potrzebne i przydatne – przed warsztatem poprzez wnikliwą diagnozę potrzeb grupy szkoleniowej precyzyjnie ustalimy, czy korekty wymagają zdolności komunikacyjne, umiejętności autoprezentacji czy może efektywność osobista. Szkolenie dla asystentek i sekretarek to wysokiej jakości projekt szkoleniowy opracowany przez doświadczonych ekspertów o imponującym dorobku i kwalifikacjach, których specjalnościami są komunikacja społeczna, kreowanie wizerunku, zarządzanie czasem i efektywność osobista. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” pozwala ponadto Kursantom zdobyć certyfikat, który udokumentuje zdobyte podczas kursu profesjonalne umiejętności i kwalifikacje.

Co zyskasz, wybierając szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” w Human Skills?

Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to najwyższej jakości program szkoleniowy, którego tematem jest rozwój wyspecjalizowanych umiejętności zawodowych oraz efektywność osobista. Szkolenia przygotowane przez naszych ekspertów stale monitorujemy pod kątem ich aktualności i skuteczności oraz udoskonalamy, dzięki czemu możesz mieć pewność, że pozyskasz w toku kursu sprawdzoną i fachową wiedzę, a oferowany przez nas trening przyniesie oczekiwane przez Ciebie rezultaty. Nad Twoim rozwojem będzie czuwać doświadczona i dobrze do swoich zadań przygotowana kadra, która od lat prowadzi profesjonalne kursy, których tematem jest sztuka skutecznego działania i efektywność osobista. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” decydujesz się na spersonalizowany kurs – nasi trenerzy zadbają o to, abyś zdobył dokładnie te umiejętności i kompetencje, od których zależy Twoja biegłość zawodowa i efektywność osobista. Szkolenie w naszej szkole możesz ponadto przejść na wybranych przez siebie zasadach i w najlepszych dla Ciebie okolicznościach: jako wygodne zdalne szkolenie, które nie wymaga podróżowania do firmy szkoleniowej lub nastawiony na bezpośrednią interakcję z ekspertem stacjonarny kurs. Efektywność osobista, profesjonalizm i fachowość to fundamenty, na których można zbudować prawdziwą karierę, dlatego zadbamy o Twój rozwój w najlepszy możliwy sposób, dostarczając Ci okazji do wytrenowania umiejętności, które ułatwią Ci realizację powierzonych Ci zadań i zadbamy o to, by program szkolenia uwzględniał Twoje preferencje i potrzeby oraz charakter miejsca, w którym pracujesz. Co więcej, możesz ukończyć oferowany przez nas kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” bez dużych nakładów finansowych – oferujemy atrakcyjne ceny szkoleń, prowadzimy wiele akcji promocyjnych, a dodatkowo możesz pozyskać na powyższy kurs dofinansowanie z BUR lub KFS, podobnie jak na wszystkie przygotowane przez nas warsztaty z działu Efektywność osobista.

 

Szkolenia otwarte „Profesjonalna sekretarka/asystentka” pozwolą Ci zdobyć fachową wiedzę o:

 • zasadach efektywnej komunikacji;
 • regułach dress code, biurowego savoir-vivre i zasadach świadomej autoprezentacji;
 • zasadach profesjonalnej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego;
 • metodach zarządzania stresem i emocjami w pracy;
 • technikach efektywnego zarządzania czasem;
 • dobrych praktykach wspierających codzienną organizację, budujących profesjonalny wizerunek i wpływających na jakość wykonywanej pracy.

Otwarty kurs dla sekretarek i asystentek pozwoli Ci rozwinąć praktyczne umiejętności:

 • skutecznego komunikowania się;
 • profesjonalnej obsługi klientów;
 • zarządzania stresem;
 • zarządzania czasem i zdaniami;
 • wykorzystania metod i narzędzi wspierających efektywną pracę na stanowisku asystentki/sekretarki;
 • planowania czasu w oparciu o priorytety własne i osoby zarządzającej;
 • diagnozowania zachowań, które destrukcyjnie wpływają na efektywną pracę i wykorzystania sposobów ich eliminowania;
 • oceny własnego stylu pracy i diagnozy własnych mocnych stron, jak również obszarów do dalszego rozwoju.

Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” umożliwi Ci rozwój cennych kompetencji z obszarów:

 • komunikacja interpersonalna;
 • autoprezentacja;
 • zarządzanie czasem i zdaniami;
 • odporność psychiczna;
 • efektywność osobista.

Szkolenie otwarte „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to nastawiony na wszechstronny rozwój program szkoleniowy, który kompleksowo przygotowuje Kursantów do sprawnej realizacji zadań na stanowisku sekretarki/asystentki odpowiedzialnej za prawidłową pracę całego biura, kadry zarządzającej oraz relacje z interesariuszami firmy i jej wizerunek.

Szczegółowy program oraz zapisy:TUTAJ

Organizator: HUMAN SKILLS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *