Odkryj pasje i cele zawodowe z Fundacją Does She Kobiet Wysoko Wrażliwych

Fundacja DOES SHE Kobiet WW powołana została do działań związanych z aktywizacją zawodową, skierowaną do kobiet po czterdziestym roku życia, o bardzo wrażliwych doświadczeniach życiowych. Ale nie tylko. Te działania mają na celu podniesienie świadomości, że wiek i należny szacunek społeczny nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, kobiety spotykają się ze złym traktowaniem, dyskryminacją i różnymi formami przemocy ze strony pracodawców i środowiska pracy.

Naszym celem jest skoncentrowanie się na szyty na miarę i trafiający odpowiednio w wieloletni projekt, a przede wszystkim tworzenie programów i szkoleń zawodowych, które nie tylko podnoszą świadomość pracodawców w zakresie negatywnych konotacji postaw środowiskowych wpływających na jakość pracy i wypalenie zawodowe, ale także zwiększają samoświadomość i pewność siebie wśród zatrudnionych kobiet. Możliwości, które wpływają na sposób, w jaki firma działa w sposób skoordynowany wśród różnych ludzi.

Program mentorski jest w trakcie tworzenia, właśnie rozpoczęliśmy działalność i jako młoda organizacja stawiamy na projektowanie odpowiednich narzędzi dla kobiet wysoko wrażliwych, aby rozwijać ich potencjał, zwiększać ich pewność siebie oraz motywować je do odważnych kroków w życiu osobistym i zawodowym. Program ma się skupiać na budowaniu siły wrażliwości, umiejętności zarządzania emocjami oraz rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, które pozwolą kobietom osiągnąć sukces i równowagę w każdej sferze życia.

Czasami nie widzimy swoich talentów lub w nie nie wierzymy. Dlatego, po przejściu odpowiedniego programu, który zostanie stworzony przez zespół samych ekspertów, będą bardziej zaangażowane w swoje cele zawodowe i osobiste, a także zdolne do budowania zdrowych, wspierających relacji ze społeczeństwem.

Program ten ma się skupiać na rozwijaniu kluczowych umiejętności zawodowych, radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z wrażliwością w miejscu pracy oraz inspirując je do odważnych kroków w ich karierze zawodowej. Będą one lepiej przygotowane do wejścia na rynek pracy, zmiany planów zawodowych, zdolne do świadomego kształtowania dalszej drogi.

Jakie fundacja DOES SHE może dać wsparcie?

Wsparcie – emocjonalne, to ważne by poczuły się pewnie, docenione i zmotywowane do działania. Budowanie pewności siebie jest bardzo ważne, by podejmować śmiałe wyzwania zawodowe i osobiste

Budowanie relacji – umożliwienie nawiązania cennych kontaktów i wspierających relacji z innymi kobietami wrażliwymi

Rozwój umiejętności – miękkich i technicznych, które pomogą osiągnąć swoje cele zawodowe i osobiste, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i rozumienie empatii dla budowania zdrowych i wspierających relacji

Odkrywanie pasji i celów– identyfikacja swoich pasji i zainteresowań, aby kształtować ścieżkę kariery, która jest zgodna z ich wartościami, i mogły realizować się w pracy, którą kochają

Radzenie sobie z wrażliwością – otrzymanie narzędzi i technik radzenia sobie z intensywnymi emocjami i wrażliwością w miejscu pracy jak i zrozumienie i zaakceptowanie wrażliwości jako mocy a nie ograniczenia

Równowaga życiowa – balans i osiągnięcie harmonii między życiem zawodowym a osobistym

Wsparcie specjalistów – psycholog, HR, doradca zawodowy, prawniczy, couching

Obecnie współpracujemy z Fundacją Studencką i mamy możliwość ubiegania się o 1,5% podatku.

Więcej informacji TUTAJ.

Pierwszy projekt jaki chcemy uruchomić na początek to niezbędne wsparcie psychologiczne dla osób wysoko wrażliwych. Odnalezienie ich ukrytych talentów do umiejętnego pokierowania w odpowiednio przygotowany proces zawodowy.

Serdecznie zapraszamy do wspierania naszej działalności. Wierzymy, że wspólnie będziemy wchodzić po szczeblach życiowej kariery i pomocy w dotarciu do celu tym osobom, które nie potrafią się odnaleźć w przebodźcowanym świecie. Bardzo cenimy Twój głos w dialog społeczny.

Źródło: Materiały prasowe.

Fot. Fundacja Does She